Blueway Privacy

You may find answers to your questions. If you are
having troubles, contact our support team at  
[email protected]

Türkçe

Gizlilik İlkesi

Verilerinizin korunması bizim için çok önemlidir! Bu nedenle, veri koruma ( GDPR ) ve ayrıca verilerinizi korumak için her şeyi yapın. Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve Avrupa Birliği (AB) Üye Devletleri'nin diğer ulusal veri koruma yasaları nın yanı sıra diğer veri koruma hükümleri çerçevesinde denetleyici

Giriş

Verilerinizin korunması bizim için çok önemlidir! Bu nedenle veri koruma yasasını uyguluyorve verilerinizi korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu Gizlilik Politikası, bir müşteri veya müşteri adayı olarak, Sitelerimizi veya bizim Sitelerimizi ziyaret ettiğinizde verilerinizin nasıl ve ne ölçüde toplandığı, depolandığı, işlendiği, aktarıldığı ve aktarıldığı hakkında ayrıntılı bir genel bakış sunmak için tasarlanmıştır. Hizmetleri. Ayrıca, sitemizi ziyaret ettiğinizde ve hizmetlerimizi kullandığınızda sahip olduğumuz veri koruma önlemleri ve kullanabileceğiniz seçenekler hakkında genel bir bakış da almalısınız. Verilerinizin gelecekte, özellikle de yeni yasal gereklilikler ve teknik gelişmeler temelinde korunmasını sağlamak için, bu veri koruma beyanını zaman zaman uyarlamak esastır. Bu nedenle, düzenli aralıklarla veri işleme bilgilerimizi ve notlarımızı dikkate almanızı öneririz. Gizlilik politikasını hazırlarken, avukat olmayanların bile her şeyi anlamasını sağlamak için kendimizi yasal ifadelerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalıştık. Yasal metne yapılan atıflar bazı yerlerde görünüyorsa, bunun tek nedeni bütünlüktür. Eğer bölümler anlaşılmaz ise, ilgili pasajı gözden geçirebilmemiz için lütfen bize haber vermenizi rica ediyoruz. Ancak, bir yandan şeffaf, anlaşılır ve tam bir gizlilik politikası yazmak çok zor olduğunu kanıtladı ve diğer taraftan uzunluğu temelinde okuyucu öldürmez. Bu nedenle, gizlilik politikasının diğer kısmında derinleştirebileceğiniz genel bir bölüme genel bir bakış vermeye karar verdik. Lütfen bu Gizlilik Politikası'nı barış içinde okumak için bir dakikanızı ayırın. Veri koruma ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, istediğiniz zaman Veri Koruma Memurumuzla iletişime geçebilirsiniz. Jan Hornung Uygulamak.

1. Hangi veriler söz konusu?

Veri işleme hakkında konuşurken, kişisel verileriniz her zaman ifade edilir. İçinde GDPR Madde 4(1)'de, bunlar tanımlanmış veya tanımlanabilir bir kişiyle ilgili bilgiler olarak tanımlanır. Bu, size referansı olan tüm veriler (doğrudan veya dolaylı) (örneğin ad, ad, adres, e-posta adresleri, cep telefonu, doğum tarihi, kullanıcı davranışı, vb.) anlamına gelir. Bize ait olmayan veya bizi kontrol etmeyen çevrimiçi web siteleri veya hizmetlerle ilgili veriler bu Gizlilik Politikası'nın bir parçası değildir. Diğer web sitelerinden veya hizmetlerden Blueway müşteriler de bu hariç tutulur. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: Yukarıda belirtilen kişisel veriler internet sitemizdeki üyelik formları, hesabım sayfası içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı olarak doldurulabilecek alanlar, talep ve başvurularınız, sözleşmeler, kampanyalar ve üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri (Ör: Google Login, Facebook Login vb.) vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. Neden kişisel verileri işliyoruz?

Veri işleme hakkında konuşurken, kişisel verileriniz her zaman ifade edilir. İçinde GDPR Madde 4(1)'de, bunlar tanBir yandan, bunun etrafından dolaşamadığımız için: Bizimle bir sözleşme yapmak için, ana verilerinizi kesinlikle bilmek gerekir. Öte yandan, size müşteri olarak mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunmak istiyoruz ve bu nedenle her zaman hizmetlerimizi optimize etmeye çalışıyoruz. Kişisel verileri yalnızca yasal düzenlemelere uygun olarak işliyoruz. Bu, verilerin yalnızca yasal izin varsa işleneceği anlamına gelir. Özellikle, veri işleme sözleşmehizmetlerimizin sağlanması veya kullanımı veya çevrimiçi hizmetler için gerekli yse veya yasalar tarafından gerekliyse. Buna ek olarak, iznimizi vermişsek veya işleme meşru bir çıkarımız varsa (örneğin, çevrimiçi teklifimizin analizi, optimizasyonu, ekonomik işleyişi, güvenliği, Aralık ölçümü, reklam ve pazarlama amaçlı profillerin oluşturulması nın yanı sıra erişim verilerinin toplanması ve üçüncü taraf hizmetlerinin kullanımı. "Derinleştirme için: Çerezler ve Diğer Teknolojiler için" başlıklı ikinci bölümde, bunları nasıl kullanacağınız ve kullanacağınız hakkında kapsamlı bir genel bakış sunacağız.

3. Kişisel verileri ne zaman ve ne ölçüde işliyoruz?

Aşağıda, kişisel verilerin işlendiği tüm süreçlere genel bir bakış bulacaksınız. Daha ayrıntılı bir açıklama burada bulabilirsiniz. 3.1 Sözleşmeli hizmetlerin/tescilin sağlanması için Sözleşmeyükümlülüklerimizi ve hizmetlerimizi yerine getirebilmek için stok verilerini ve sözleşme verilerini işliyoruz. (Madde 6 sn. 1 lit. b GDPR ) 3.2 İletişim kurma İletişim e-posta ile yapılırsa, bilgiler sorularınızı yanıtlamak için gerekli ölçüde işlenir. Intercom'un hizmetleri aracılığıyla canlı sohbetimiz aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz. Daha fazla bilgi "Derinleştirmek için: Çerezler ve diğer teknolojiler" başlığı altında bulunabilir 3.3 Web sitemizi ziyaret etmek Web sitemizi, hizmetlerimizi veya mesajlaşma özelliklerimizi kullanırsanız, biz veya yetkili servis sağlayıcılarımız çerezleri veya benzer teknolojileri kullanabiliriz. Topladığımız bilgiler, hizmetlerimizi müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha iyi adapte etmemize, onları daha iyi, daha hızlı ve hepsinden önemlisi daha güvenli hale getirmemize yardımcı olur. Onlar da reklam amaçlı kullanılır. Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

4. Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak

Kişisel verilerin işlenmesi için veri konusunun onayını aldığımız sürece, Art. genel veri koruma yönetmeliği ( GDPR ) yasal dayanak olarak. Kişisel verilerin işlenmesi durumunda hangi veri konu bir taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için gerekli, Sanat. B GDPR yasal bir dayanak olarak. Bu aynı zamanda sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli işleme işlemleri için de geçerlidir. Şirketimizin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için kişisel verilerin işlenmesi gerektiği sürece, Sanat. C GDPR yasal bir dayanak olarak. Veri konusunun veya başka bir gerçek kişinin hayati menfaatlerinin kişisel verilerin işlenmesini gerektirmesi halinde, davanın 6(1) maddesi kullanılır. D GDPR yasal bir dayanak olarak. İşlem, şirketimizin veya üçüncü bir şahsın meşru menfaatini korumak için gerekliyse ve ilgili kişinin menfaatleri, temel hakları ve temel özgürlükleri ilk çıkarlardan ağır basmıyorsa, Yılın 6(1) maddesi bir hukuk meselesi olarak hizmet vermektedir. S GDPR işleme için yasal bir dayanak olarak.

5. Veri silme ve depolama süresi

Şirketimiz kişisel verileri saklama ve silme işlemleri için bir Saklama ve İmha Politikası oluşturmuştur. Kişisel verilerinize ilişkin saklama ve imha işlemleri bu politika kapsamında gerçekleştirilmektedir. Buna göre KVKK’da veya ilgili kanunlar ile sair ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir. Mevzuatta işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak olası uyuşmazlıklar da göz önüne alınarak hukuki ilişkimizin sona ermesinden itibaren 10 yıllık dava zamanaşımı süresinin geçmesiyle verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz yasal olarak mümkün olduğu nispette en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

6. Haklarınız

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

In English

About

Privacy Policy

At Blueway, accessible from https://blueway.app, one of our main priorities is the privacy of our visitors. This Privacy Policy document contains types of information that is collected and recorded by Blueway and how we use it.

If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

This Privacy Policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect in Blueway. This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website.

Information we collect

Collected Information

The personal information that you are asked to provide, and the reasons why you are asked to provide it, will be made clear to you at the point we ask you to provide your personal information.

If you contact us directly, we may receive additional information about you such as your name, email address, phone number, the contents of the message and/or attachments you may send us, and any other information you may choose to provide.

When you register for an Account, we may ask for your contact information, including items such as name, company name, address, email address, and telephone number.

How we use your information

We use the information we collect in various ways, including to:

 1. Provide, operate, and maintain our website
 2. Improve, personalize, and expand our website
 3. Understand and analyze how you use our website
 4. Develop new products, services, features, and functionality
 5. Communicate with you, either directly or through one of our partners, including for customer service, to provide you with updates and other information relating to the webste, and for marketing and promotional purposes
 6. Send you emails
 7. Find and prevent fraud

Log Files

Procedure of using log files

Blueway follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services' analytics. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users' movement on the website, and gathering demographic information.

Cookies and Web Beacons

Cookie Preferences

Like any other website, Blueway uses 'cookies'. These cookies are used to store information including visitors' preferences, and the pages on the website that the visitor accessed or visited. The information is used to optimize the users' experience by customizing our web page content based on visitors' browser type and/or other information.

Advertising Partners Privacy Policies

Advertising Partners

You may consult this list to find the Privacy Policy for each of the advertising partners of Blueway.

Third-party ad servers or ad networks uses technologies like cookies, JavaScript, or Web Beacons that are used in their respective advertisements and links that appear on Blueway, which are sent directly to users' browser. They automatically receive your IP address when this occurs. These technologies are used to measure the effectiveness of their advertising campaigns and/or to personalize the advertising content that you see on websites that you visit.

Note that Blueway has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

Third Party Privacy Policies

Browser Options

Blueway's Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options.

You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers' respective websites.

CCPA Privacy Rights (Do Not Sell My Personal Information)

Under the CCPA, among other rights, California consumers have the right to:

 • Request that a business that collects a consumer's personal data disclose the categories and specific pieces of personal data that a business has collected about consumers.
 • Request that a business delete any personal data about the consumer that a business has collected.
 • Request that a business that sells a consumer's personal data, not sell the consumer's personal data.

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us.

GDPR Data Protection Rights

We would like to make sure you are fully aware of all of your data protection rights. Every user is entitled to the following:

 • The right to access – You have the right to request copies of your personal data. We may charge you a small fee for this service.
 • The right to rectification – You have the right to request that we correct any information you believe is inaccurate. You also have the right to request that we complete the information you believe is incomplete.
 • The right to erasure – You have the right to request that we erase your personal data, under certain conditions.
 • The right to restrict processing – You have the right to request that we restrict the processing of your personal data, under certain conditions.
 • The right to object to processing – You have the right to object to our processing of your personal data, under certain conditions.
 • The right to data portability – You have the right to request that we transfer the data that we have collected to another organization, or directly to you, under certain conditions.
 • If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us.

Effective: 8 August, 2020